Thời gian làm việc: Hàng ngày trừ ngày lễ, tết theo quy định Nhà Nước

*Thứ 2 đến thứ 6: Từ 8H30 đến 17H30

*Thứ 7: Từ 8H30 đến 12H

*Chiều thứ 7 và Chủ Nhật Nghỉ